6977301725
6974479464
6972038117
Σχεδιάζοντας διαπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα στη Νέα Ελληνική Γλώσσα
Σχεδιάζοντας διαπολιτισμικά μαθησιακά περιβάλλοντα στη Νέα Ελληνική Γλώσσα
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία αναπλαισιώνονται τα αποτελέσματα έρευνας-δράσης η οποία στηρίχτηκε στην πολιτισμική ετερογένεια του ελληνικού σχολείου και στόχευσε στην συμπερίληψη των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο που είχαν εξοβελιστεί από τη μαθησιακή διαδικασία και βρίσκονταν στο περιθώριο της σχολικής ζωής. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των ποιοτικών –όπως αναλύθηκαν με την Κριυική Ανάλυση Λόγου- και των ποσοτικών δεδομένων (SPSS) αξιοποιήθηκαν προς τη δημιουργία σχεδίων παρεμβάσεων στο πλαίσιο των οποίων τα «διαφορετικά» παιδιά αφηγήθηκαν τις δικές τους ιστορίες, μίλησαν για την καταγωγή και την οικογένειά τους και -προϊούσης της παρέμβασης- διεκδίκησαν τον σεβασμό και την ισότιμη θέση στην κοινωνία της τάξης και του σχολείου. Από την άλλη μεριά, τα παιδιά της «πλειοψηφίας» ανέπτυξαν ενσυναίσθηση και στάθηκαν κριτικά απέναντι στη δική τους «ομοιογένεια» αναδεικνύοντας τις δικές τους μοναδικές ταυτότητες. Μετά την ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιούνταν για περαιτέρω παρεμβάσεις με συνολική διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων.