6977301725
6974479464
6972038117
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΧΤΕΑΣ, - , ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR