6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, GR