6977301725
6974479464
6972038117
Κοινωνικές Πτυχές αξιολογικών καλλιτεχνικών εκφάνσεων στο μάθημα της μουσικής
Κοινωνικές Πτυχές αξιολογικών καλλιτεχνικών εκφάνσεων στο μάθημα της μουσικής
Περίληψη:

Θεωρώντας ως δεδομένη την αναγκαιότητα της ύπαρξης των τεχνών στην εκπαίδευση, των μαθημάτων δηλαδή της αισθητικής αγωγής (μουσική, θέατρο, εικαστικά) και της καθοριστικής τους συνεισφοράς στην επαύξηση όχι μόνο των ορίων της γνώσης, της νόησης και σκέψης, αλλά και της επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης, στην παρούσα εργασία προτείνεται μια διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της μουσικής, όπου μέσα από την παρουσίαση, διαπραγμάτευση και κριτική ανασκόπηση της δημοφικούς μουσικής (popular music) επιχειρείται η κινητοποίηση και το κέντρισμα του ενδιαφέροντος των μαθητών με απώτερο σκοπό την αισθητική τους αφύπνιση και τη δημιουργία κριτικού προβληματισμού σε ζητήματα που σχετίζονται με τη μουσική δημιουργία όπως: το ζήτημα της πνευματικής αξίας των μουσικών έργων, την υποκειμενικότητα της αισθητικής κρίσης και το ρόλο της μουσικής βιομηχανίας στην εμπορευματοποίηση της μουσικής τέχνης.