6977301725
6974479464
6972038117
Η διευθυντική εμπειρία παράγοντας διαμόρφωσης του προφίλ ηγεσίας της σχολικής μονάδας ως προς το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η περίπτωση της περιφέρειας Θεσσαλίας
Η διευθυντική εμπειρία παράγοντας διαμόρφωσης του προφίλ ηγεσίας της σχολικής μονάδας ως προς το ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Η περίπτωση της περιφέρειας Θεσσαλίας
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το προφίλ του σχολικού διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλία καθώς επίσης και κατά πόσον αυτό διαφοροποιείται από την αλληλεπίδραση του φύλου του διευθυντή και το είδος των σπουδών του με την προηγούμενη διοικητική του εμπειρία. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά και τυχαία επιλεγμένοι 240 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 48 αστικά, ημιαστικά και αγροτικά σχολεία της Θεσσαλίας οι οποίοι συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο βασισμένο στη διοικητική σχάρα των Blake and Mouton. Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το προφίλ του σχολικού διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της έρευνας πλησιάζει αυτό της μέσης οδού. Σύμφωνα με την διοικητική σχάρα των Blake and Mouton αυτό σημαίνει ότι ο διευθυντής προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις υποχρεώσεις και το ενδιαφέρον του για τους εμπλεκόμενους στη σχολική ζωή και τα εκπαιδευτικά θέματα. Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν για την αλληλεπίδραση των παραγόντων φύλο, είδος σπουδών και προηγούμενη διευθυντική εμπειρία.