6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαιδευτική ηγεσία και ψηφιακή δεξιότητα: μια ποσοτική έρευνα με διευθυντές μονάδων διά βίου μάθησης στην Ελλάδα
Εκπαιδευτική ηγεσία και ψηφιακή δεξιότητα: μια ποσοτική έρευνα με διευθυντές μονάδων διά βίου μάθησης στην Ελλάδα
Περίληψη:

Οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την ικανότητα και την ανάγκη να μαθαίνουν διαρκώς, να αποκτούν και να αναπτύσσουν καινούριες γνώσεις και δεξιότητες, καθ" όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. Προκειμένου να είναι σε θέση να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της κοινωνίας, η δια βίου μάθηση παίζει βασικό ρόλο. Στον ψηφιακό μας κόσμο όπου η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η είσοδό τους στην καθημερινή μας ζωή είναι πραγματικότητα, ο σύγχρονος διευθυντής ενός Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας πρέπει να έχει γνώση των ΤΠΕ για να διοικήσει με επιτυχία. Η διοίκηση ενός Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Η βελτίωση της ποιότητας της σχολικής διοίκησης συνδέεται με τη χρήση των ΤΠΕ και η επιτυχής ένταξή της στη διοικητική διαδικασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ψηφιακή ικανότητα των διευθυντών απέναντί τους.