6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΤΟΥΛΗΣ, ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΆ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΊΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.) - 2Ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR