6977301725
6974479464
6972038117
Έφηβοι, ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση
Έφηβοι, ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση
Περίληψη:

Το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων (Fake News) έχει γίνει έντονο τα τελευταία χρόνια, και παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, η ολοκληρωτική χρήση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, κυρίως από τους νέους, προσφέρει ένα εύφορο έδαφος για την γρήγορη εξάπλωσή αυτών των ειδήσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπωθεί το επίπεδο ευαισθητοποίησης και η στάση των μαθητών 4 Ευρωπαϊκών σχολείων (Ελλάδα, Φινλανδία, Γερμανία, Ισπανία) απέναντι στην ύπαρξη ψεύτικων ειδήσεων και παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, τον βαθμό συμμετοχής τους στη χρήση και την αναπαραγωγή αυτών, καθώς και την ικανότητά τους να τις διακρίνουν. Η έρευνα αναδεικνύει ότι, παρόλες τις δημογραφικές διαφοροποιήσεις, γενικά, οι έφηβοι ενημερώνονται κυρίως από διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και εφαρμογές μηνυμάτων, τα οποία, όμως, δεν εμπιστεύονται εντελώς. Αυτοί συναντούν πολύ συχνά ψευδείς ειδήσεις, αναγνωρίζουν το κίνητρο δημιουργίας τους όπως και τους πιθανούς κινδύνους, αλλά θεωρούν τους εαυτούς τους ικανούς να τις εντοπίζουν.