6977301725
6974479464
6972038117
Ο κοινωνικός κόσμος των αλλοεθνών μαθητών: Η περίπτωση της πόλης των Σερρών
Ο κοινωνικός κόσμος των αλλοεθνών μαθητών: Η περίπτωση της πόλης των Σερρών
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο εστιάζεται στη διερεύνηση της διαμόρφωσης του κοινωνικού κόσμου των αλλοεθνών μαθητών προσφυγικής ή μεταναστευτικής προέλευσης στο πλαίσιο ένταξής τους στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των γηγενών συμμαθητών τους στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης των Σερρών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της ποσοτικής προσέγγισης της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, ενώ τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν μέσω της στατιστικής μεθόδου. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ένα θετικό κλίμα αποδοχής και σεβασμού απέναντι στους αλλοεθνείς μαθητές. Πρόκειται για πορίσματα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το σύγχρονο κλίμα ρατσισμού και ξενοφοβίας που αναπτύσσεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως τα Νέα Βρασνά και η Ασπροβάλτα και για αυτόν τον λόγο κρίνεται ως αναγκαία η διερεύνηση του ζητήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα.