6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαιδεύοντας τους/τις σπουδαστές/στριες «Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου» του ΙΕΚ Άργους σε καινοτόμα πεδία: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογή
Εκπαιδεύοντας τους/τις σπουδαστές/στριες «Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου» του ΙΕΚ Άργους σε καινοτόμα πεδία: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογή
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία περιγράφει το υποκείμενο θεωρητικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή καινοτόμας δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Άργους. Η δράση αφορούσε στη συμμετοχή των σπουδαστών/στριών σε προσομοίωση διαχείρισης μαζικού συμβάντος απώλειας υγείας με την επιχειρησιακή εμπλοκή των αρμόδιων υπηρεσιών και την επιστημονική επιμέλεια της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών/στριών, μελλοντικών αλλά και εν ενεργεία διασωστών του ΕΚΑΒ, στην εφαρμογή επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών ή ατυχημάτων. Αναλύονται και παρουσιάζονται ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής δράσης με βάση τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, η συνδυαστική εφαρμογή τεχνικών διδασκαλίας με κύρια αυτή της προσομοίωσης, σε περιβάλλον αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων γενικά και πιο ειδικά σε περιβάλλον ιατρικής – παραϊατρικής εκπαίδευσης. Τέλος τεκμηριώνονται θεωρητικά τα μοτίβα εμπλοκής των εκπαιδευτών ενηλίκων, σε συνάρτηση και με την οργανωτική - διοικητική υποστήριξη από πλευράς σχολικής διεύθυνσης.