6977301725
6974479464
6972038117
Συνομιλιακή Διόρθωση στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο. Οι πρακτικές αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη των παιδιών.
Συνομιλιακή Διόρθωση στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο. Οι πρακτικές αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη των παιδιών.
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας σχετικά με τη Συνομιλιακή Διόρθωση, η οποία διεξήχθη σε δημόσια Νηπιαγωγεία του Νομού Αττικής κατά τη σχολική περίοδο 2017-2018. Σκοπός της έρευνας είναι η εις βάθος κατανόηση του φαινομένου της συνομιλιακής αυτοδιόρθωσης στο λόγο των παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 χρονών). Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιγραφή και ανάλυση των πρακτικών αυτοδιόρθωσης με αυτοέναρξη, που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις συνομιλίες τους κατά τη διάρκεια οργανωμένων προφορικών δραστηριοτήτων στην «παρεούλα». Εξετάζεται η έναρξη και ολοκλήρωση της αυτοδιόρθωσης και η θέση της στη συνεισφορά και στην ακολουθία των συνεισφορών. Ακόμη, προσδιορίζονται οι πράξεις που επιτελούνται με τη χρήση της και η επίδρασή τους στην πορεία της συνομιλίας. Ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να διορθώνουν κατάλληλα τον λόγο τους με δική τους πρωτοβουλία προκειμένου να γίνουν κατανοητά από τον συνομιλητή τους και να συμβάλλουν στην ομαλή εξέλιξη της συνομιλίας. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν ηχογραφήσεις συνομιλιών μεταξύ παιδιών και νηπιαγωγών διάρκειας 15 ωρών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα μεθοδολογικά εργαλεία της Ανάλυσης Συνομιλίας.