6977301725
6974479464
6972038117
ΘΩΜΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ, ΠΑΤΡΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, GR