6977301725
6974479464
6972038117
Εφαρμογή της καινοτόμας δράσης «το ποδήλατο», σε μαθητές της Β Δημοτικού σχολείου του Ν. Θεσσαλονίκης
Εφαρμογή της καινοτόμας δράσης «το ποδήλατο», σε μαθητές της Β Δημοτικού σχολείου του Ν. Θεσσαλονίκης
Περίληψη:

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα σενάριο καινοτόμας διδακτικής προσέγγισης της «Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» που εφαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη Β δημοτικού. Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η σχολική εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές-διδακτικές, καθώς και στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μέσο τεχνολογίας και ευχάριστων δραστηριοτήτων οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν σωστά από την ηλικία των επτά χρονών, να οδηγούν ποδήλατο με ασφάλεια. Το καινοτόμο σενάριο εστιάζεται στις βασικές αρχές φιλοσοφίας της Διοίκησης ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, που είναι η εστίαση στις ανάγκες των μαθητών, η συνεχής βελτίωση και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.