6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR