6977301725
6974479464
6972038117
Συμμετοχική ανάγνωση, παράγοντας γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών
Συμμετοχική ανάγνωση, παράγοντας γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών
Περίληψη:

Συμμετοχική ανάγνωση είναι η από κοινού ανάγνωση παιδικών βιβλίων μεταξύ παιδιού και γονέα, καθώς επίσης και η γλωσσική αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Υποθέτουμε ότι αυτή η συναλλαγή συνεισφέρει σημαντικά στην γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων παρά αν απλώς έπαιζαν γονιός και παιδί μαζί. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 μητέρες, των οποίων τα παιδιά τους είχαν αξιολογηθεί και διαγνωστεί με «προβλήματα λόγου και ομιλίας». Κατοικούσαν σε ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές. Τους χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορούσε δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από ημι-δομημένες ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονταν στις αναγνωστικές συνήθειες της οικογένειες, σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κ.α. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μητέρες δεν συνήθιζαν να δαπανούν τον ελεύθερο χρόνο τους διαβάζοντας βιβλία με τα παιδιά τους, επισημαίνοντας ότι αυτή η δραστηριότητα σχετίζεται με την φοίτησή τους στο σχολείο. Επιπλέον, ανέφεραν ότι ούτε οι ίδιες συνήθιζαν να διαβάζουν βιβλία ή περιοδικά ή εφημερίδες και προτιμούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους ή να βλέπουν τηλεόραση ή να συναντήσουν κάποια φίλη τους.