6977301725
6974479464
6972038117
Γιατί οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν «επιδιώκουν» την αναρρίχησή τους στη διοικητική ιεραρχία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Γιατί οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν «επιδιώκουν» την αναρρίχησή τους στη διοικητική ιεραρχία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στην απουσία ενδιαφέροντος εκ μέρους των γυναικών εκπαιδευτικών, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στην ιεραρχία του σχολείου τους. Η διεξαγωγή της έγινε μέσω Ερωτηματολογίου, στη διάρκεια του διδακτικού έτους 2016-2017, στο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης Καβάλας και συμπεριέλαβε 38 γυναίκες εκπαιδευτικούς. Από τα ερευνητικά δεδομένα συνάγεται πως το συντριπτικό ποσοστό τους δεν επιθυμεί να ανέλθει στη διοικητική ιεραρχία, παρόλο που διαθέτει τα εχέγγυα (προϋπηρεσία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής και ξένης γλώσσας) και τις δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέλθει στα απαιτούμενα καθήκοντα. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δέχονται πως η έλλειψη ενδιαφέροντος για ανέλιξη, επηρεάζεται από το πολύπτυχο οικογένεια-μεγάλωμα παιδιών-φροντίδα οικείων στην ελληνική περιφέρεια και τη συναρτούν με την ανάγκη τους να ασχολούνται με τους μαθητές-έμψυχα, επειδή έτσι αισθάνονται πιο δημιουργικές. Εξάλλου, θεωρούν ότι η σύσταση των Συμβουλίων επιλογής Στελεχών από άνδρες, δεν διασφαλίζει την αναρρίχησή τους σε υψηλόβαθμες θέσεις, ενισχύοντας τον έμφυλο διαχωρισμό και τις κοινωνικές ανισότητες.