6977301725
6974479464
6972038117
Τηλεκπαίδευση στο σχολείο και η επίδραση της πανδημίας
Τηλεκπαίδευση στο σχολείο και η επίδραση της πανδημίας
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο καταπιάνεται με την τηλεκπαίδευση στο σχολείο. Στις ενότητες που θα ακολουθήσουν o αναγνώστης δύναται να πληροφορηθεί για την ανταπόκριση των σχολείων στην συγκεκριμένη μέθοδο, τις διάφορες εκπαιδευτικές θεωρίες και τεχνολογίες, την τεχνολογική διευκόλυνση στην διδασκαλία και τα ποικίλα στοιχεία της τηλεκπαίδευσης. Εξετάζονται επιπλέον τα παρεχόμενα μαθήματα μέσω της συγκεκριμένης οδού, καθώς και τα ζητήματα που προκύπτουν με την εφαρμογή της χαράζον.0τας την μελλοντική πορεία του συγκεκριμένου είδους μάθησης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας σε 60 εκπαιδευτικούς από δημοτικά σχολεία του Ν.Κορινθίας και Αττικής, προέκυψε ότι γίνεται καθολική χρήση των τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς. Οι τεχνολογίες αυτές παρουσιάζουν μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα όπως η προώθηση της συνεργατικότητας, το ελκυστικό περιβάλλον και το χωροχρονικό απεγκλωβισμό αλλά και δυσκολίες για την εκπαιδευτική κοινότητα όπως τα τεχνικά προβλήματα, η έλλειψη επιμόρφωσης στις τεχνολογίες επιμόρφωσης αλλά και η διαχείριση του χρόνου.