6977301725
6974479464
6972038117
Τι άλλαξε την εποχή της πανδημίας στον βαθμό αυτονομίας κατά την εγγραφή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας
Τι άλλαξε την εποχή της πανδημίας στον βαθμό αυτονομίας κατά την εγγραφή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας
Περίληψη:

Στο παρόν άρθρο ερευνάται ο βαθμός αυτονομίας των νεοεισερχόμενων καταρτιζομένων στο ΔΠΙΕΚ Πάτρας κατά την εγγραφή τους σε προγράμματα κατάρτισης στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συγκρίνονται με εκείνα της έρευνας της χρονιάς που προηγήθηκε, καθώς μεσολάβησε μία μακρά περίοδος κοινωνικής αποστασιοποίησης και αποκλεισμού, λόγω της πανδημίας της νόσου covid-19. Η έρευνα έδειξε ότι μόνο το 55% των συμμετεχόντων μπόρεσαν να ολοκληρώσουν και τις δύο φάσεις των εγγραφών, την ηλεκτρονική και τη δια ζώσης, μόνοι τους. Ο βαθμός αυτονομίας των συμμετεχόντων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ενώ ο βαθμός αυτονομίας κατά την αυτοπρόσωπη εγγραφή μειώθηκε κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες.