6977301725
6974479464
6972038117
Παράγοντες που διαμορφώνουν το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών την περίοδο της πανδημίας
Παράγοντες που διαμορφώνουν το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών την περίοδο της πανδημίας
Περίληψη:

Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας το λειτούργημα τους, υπόκεινται σε εργασιακές συνθήκες έντονου άγχους και συχνά οδηγούνται σε επαγγελματική εξουθένωση Οι πρώτες προσπάθειες μελέτης του εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης, έγιναν το 1974 από τον Αμερικανό ψυχαναλυτή Freudenberger και την κοινωνική ψυχολόγο Maslach. Στη συγκεκριμένη έρευνα γίνεται αναφορά στο στρες, στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου των δασκάλων. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση και η παρουσίαση των παραγόντων που προκαλούν εργασιακό άγχος στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έρευνα έχει διεξαχθεί σε δημόσια δημοτικά σχολεία, του Νομού Σερρών. Μέσω ερωτηματολογίων συλλέχτηκαν πρωτογενή στοιχεία. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε Ερωτηματολόγιο για τις πηγές εντοπισμού Εργασιακού Άγχους των Εκπαιδευτικών, που έχει διαμορφωθεί βασιζόμενο στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στους παράγοντες που εντοπίστηκαν από άλλες έρευνες (Αντωνιάδη, 2013; Μούζουρα, 2005). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS.