6977301725
6974479464
6972038117
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΒΔΕΛΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR