6977301725
6974479464
6972038117
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΙΚΑΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ, GR