6977301725
6974479464
6972038117
Τα κίνητρα και τα εμπόδια των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη συμμετοχή τους σε ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση
Τα κίνητρα και τα εμπόδια των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τη συμμετοχή τους σε ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση
Περίληψη:

Η ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχείρησης και άπτεται των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των συνεχών εξελίξεων και αλλαγών, αποτελεί σημαντικό τμήμα όλων των Τραπεζών. Η Τράπεζα Πειραιώς, μια από τις μεγαλύτερες Τράπεζες στην Ελλάδα, κατανοεί και αναδεικνύει τη σημασία της επιμόρφωσης των εργαζομένων της τόσο σε επίπεδο οργανισμού όσο και εργαζομένων. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να επιλέξει, να καταρτίσει, να οδηγήσει τους εργαζόμενους στην ανάπτυξη και τέλος να τους ανταμείψει για την επιτυχία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην πλειονότητά τους επιλέγουν να παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα και η τράπεζα Πειραιώς τα διοργανώνει στηριζόμενη στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Τα κίνητρα των εργαζομένων για συμμετοχή ποικίλουν και τα εμπόδια που υπάρχουν κάμπτονται από την επιθυμία για συμμετοχή.