6977301725
6974479464
6972038117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΛΕΧΑΙΝΑ, GR