6977301725
6974479464
6972038117
ΖΩΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΑΠ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΓΡΙΝΙΟ, GR