6977301725
6974479464
6972038117
ΖΩΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΑΠ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, GR