6977301725
6974479464
6972038117
Σχολική συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση της τοπικής ιστορίας
Σχολική συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση της τοπικής ιστορίας
Περίληψη:

Η εργασία αυτή διερευνά τη συνεργασία δύο απομακρυσμένων τάξεων στη μελέτη της τοπικής ιστορίας. Για τον σκοπό αυτό σχεδιάστηκε μία δράση σχολικής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με δεσπόζουσες παιδαγωγικές αρχές: τη διερευνητική μάθηση, τη συνεργατική δημιουργικότητα και τη διαδραστική τηλεδιάσκεψη. Χρησιμοποιήθηκε ακόμα συμπληρωματικό υλικό και για τα τελικά παραδοτέα web 2 εργαλεία και επαυξημένη πραγματικότητα. Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές είχαν θετική στάση, θεωρούν ότι έμαθαν και ότι η συνεργασία με την απομακρυσμένη τάξη, τους κινητοποίησε για να προσεγγίσουν δημιουργικά τη μελέτη της τοπικής ιστορίας.