6977301725
6974479464
6972038117
Ποιοτική διερεύνηση των πηγών επαγγελματικού άγχους και των αντιδράσεων σε αυτές, του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής
Ποιοτική διερεύνηση των πηγών επαγγελματικού άγχους και των αντιδράσεων σε αυτές, του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής
Περίληψη:

Η παρούσα δίνοντας έμφαση στην ποιοτική διερεύνηση των πηγών εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής καθώς και των αντιδράσεών τους σε αυτές, στοχεύει στην εμβάθυνση και στην ανάδειξη της μοναδικότητας μιας τέτοιας εμπειρίας σε αντίθεση με τα ως τώρα ολιγάριθμα ποσοτικά ερευνητικά δεδομένα. Για τη διερεύνηση υιοθετήθηκε ο ποιοτικός ερευνητικός σχεδιασμός τύπου δημοσκόπησης, με εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη Το δείγμα της παρούσας αποτέλεσαν τέσσερις εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη Β/θμια Εκπ/ση Αχαΐας και έχουν περισσότερα από δέκα και λιγότερα από δέκα έξι έτη υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα προέκυψαν με τη διαδικασία της Θεματικής ανάλυσης και έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής βιώνουν εργασιακό άγχος που συνδέεται τόσο με αντικειμενικές πιεστικές πτυχές της εργασίας τους όσο και με δυνητικές επαγγελματικές πιέσεις. Φαίνεται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί αντιδρούν στις αγχωτικές καταστάσεις της εργασίας τους αξιοποιώντας διάφορα είδη στρατηγικών αντιμετώπισης.