6977301725
6974479464
6972038117
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Διερεύνηση απόψεων, στάσεων και εκτιμήσεων μαθητευομένων για το πρόγραμμα
Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Διερεύνηση απόψεων, στάσεων και εκτιμήσεων μαθητευομένων για το πρόγραμμα
Περίληψη:

Η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την διερεύνηση των απόψεων, στάσεων και εκτιμήσεων των μαθητευομένων για το πρόγραμμα της μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., που εφαρμόζεται στην χώρα μας από το 2017. Αποτελεί μια προσπάθεια συνεισφοράς στα ερευνητικά δεδομένα για την αξιολόγηση του θεσμού της μαθητείας.
Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και συνδυάζει την μάθηση στο σχολείο και το χώρο εργασίας. Παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους να εκπαιδευτούν σε χώρο εργασίας (επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα) με αμοιβή ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με παράλληλη εκπαίδευση στο χώρο του σχολείου (Εργαστηριακό Κέντρο), σύμφωνα με συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών (ΥΠΠΕΘ, 2017). Οι απόφοιτοι, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, έπειτα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (N.4186/2013).
Τα αποτελέσματα δείχνουν την θετική εκτίμηση των μαθητευομένων για το πρόγραμμα ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κίνητρα επιλογής συμμετοχής και η επίδραση του φορέα υλοποίησης της μαθητείας στις αντιλήψεις των μαθητευομένων.