6977301725
6974479464
6972038117
Η επίδραση του στυλ ηγεσίας-διοίκησης διευθυντών δημοτικών σχολείων στη διαχείριση κρίσης από τις συγκρούσεις εκπαιδευτικών
Η επίδραση του στυλ ηγεσίας-διοίκησης διευθυντών δημοτικών σχολείων στη διαχείριση κρίσης από τις συγκρούσεις εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Οι συγκρούσεις παρουσιάζονται ως αναπόφευκτο φαινόμενο σε κάθε οργανισμό επομένως και στη σχολική μονάδα εξαιτίας της διαφορετικότητας των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν. Το φαινόμενο των συγκρούσεων είναι σημαντικό γιατί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα, τη λειτουργία του σχολείου και την επίτευξη των στόχων και γι΄ αυτό αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των διευθυντών/υποδιευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για το στυλ διοίκησης το οποίο έχουν υιοθετήσει καθώς και τις τεχνικές διαχείρισης των κρίσεων από συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 61 διευθυντές/υποδιευθυντές (επί συνόλου 79) από τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας ύστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη της βιβλιογραφίας και των ερευνών που έχουν διεξαχθεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διευθυντές/υποδιευθυντές θεωρούν πολύ αποτελεσματικό τον ρόλο τους στη διαχείριση κρίσεων χρησιμοποιώντας συνδυαστικά το δημοκρατικό/υποστηρικτικό/καθοδηγητικό στυλ διοίκησης. Το στυλ διοίκησης των διευθυντών/υποδιευθυντών τους δίνει τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις κρίσεις, να τις προβλέπουν και να τις επιλύουν., Σημαντικοί παράγοντες για τη διαχείριση της κρίσης είναι η επικοινωνιακή ικανότητα και η ειλικρίνεια που θα πρέπει να διαθέτουν. Θεωρούν τη την ειρηνική συνύπαρξη των εμπλεκόμενων μερών, τη συνεργασία και τη χρήση εναλλακτικών τρόπων δράσης. ως σημαντικές μεθόδους διαχείρισης Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος των κρίσεων από συγκρούσεις με εκπαιδευτικούς το λύνουν ενδοσχολικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.