6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων ‘ «φύλο» και «ειδικότητα» στο στυλ διοίκησης του διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση της περιφέρειας Θεσσαλίας
Διερεύνηση της επίδρασης των παραγόντων ‘ «φύλο» και «ειδικότητα» στο στυλ διοίκησης του διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση της περιφέρειας Θεσσαλίας
Περίληψη:

Ο Διευθυντής-προϊστάμενος σχολικής μονάδας του 21ου αιώνα επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει εξαιρετικά κομβικό και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο. Τα καθήκοντά του είναι το ίδιο σημαντικά είτε αφορούν τα εκπαιδευτικά ζητήματα της μονάδας είτε αφορούν στις σχέσεις του με τους υφισταμένους της μονάδας. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να ανιχνεύσουμε ποιο είναι το προφίλ του Διευθυντή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Θεσσαλίας και πως επηρεάζεται αυτό από το φύλο και την ειδικότητά του. Στην έρευνα συμμετείχαν 240 εκπαιδευτικοί από 48 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή της έρευνας, και το ερευνητικό εργαλείο ήταν δομημένο ερωτηματολόγιο βασισμένο στη σχάρα εκπαιδευτικής διοίκησης των Blake & Mouton. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προφίλ του Διευθυντή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή της έρευνας πλησιάζει αυτό του Διευθυντή της μέσης οδού που προσπαθεί να ισορροπεί ανάμεσα στους υφισταμένους του και στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι το προφίλ του διευθυντή επηρεάζεται και από παράγοντες όπως το φύλο και η ειδικότητα.