6977301725
6974479464
6972038117
Μελέτη Περίπτωσης στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση: η Άσκηση Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στο «Παυλίδειο Λύκειο»
Μελέτη Περίπτωσης στην Ελληνική Δημόσια Εκπαίδευση: η Άσκηση Μετασχηματιστικής Ηγεσίας στο «Παυλίδειο Λύκειο»
Περίληψη:

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης σχετικά με τον βαθμό άσκησης μετασχηματιστικού τύπου ηγεσίας εκ μέρους του Διευθυντή επιφανούς Προτύπου Λυκείου, το οποίο διακρίνεται από υψηλό κύρος και εξαιρετικά μαθησιακά επιτεύγματα σε περισσότερους τομείς. Η έρευνα εκπονήθηκε σε πρώτο στάδιο με συλλογή δεδομένων μέσω Ερωτηματολογίου και Συνέντευξης, στη συνέχεια δε μέσω συγκριτικής ανάλυσης των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τα ανωτέρω. Από την ανάλυση αυτή διαπιστώθηκε η ύπαρξη ισχυρού ελλείμματος σε επίπεδο άσκησης μετασχηματιστικής αναμορφωτικού-κανονιστικού τύπου ηγεσίας, αντιθέτως δε άσκηση από τον Διευθυντή διοίκησης σύμφωνης προς τα πρότυπα της κλασικής-οργανισμικής θεωρίας με στοιχεία επιστημονικής-γραφειοκρατικής ηγεσίας. Ο σχολιασμός των επιμέρους ερωτημάτων της έρευνας επέτρεψε την εμβάθυνση σε περισσότερα ζητήματα, τα οποία φωτίζουν πολύπλευρα τις σχέσεις της Διεύθυνσης με το καθηγητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας και παράλληλα αναδεικνύουν υποβόσκουσες αδυναμίες, οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης.