6977301725
6974479464
6972038117
ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, GR