6977301725
6974479464
6972038117
Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης, στην εκπαιδευτική διαδικασία «ανεστραμμένης τάξης»
Η αξιοποίηση της έρευνας δράσης σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Β/θμιας Εκπ/σης, στην εκπαιδευτική διαδικασία «ανεστραμμένης τάξης»
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα δράσης, διεξήχθη στο πλαίσιο των καθηκόντων που απέρρεαν από την ιδιότητα της Σχολικής Συμβούλου Φυσικής Αγωγής της πρώτης συν-συγγραφέως. Σκοπός της ήταν ο μικτός σχεδιασμός μιας επιμορφωτικής δράσης που θα υλοποιούνταν σύγχρονα και ασύγχρονα με τη βοήθεια ηλεκτρονικής τάξης (η-τάξης) στο Edmodo, προκειμένου για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής βιωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ανεστραμμένης τάξης. Το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν: Με ποιες διαδικασίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν στην εφαρμογή της «ανεστραμμένης τάξης» στην εκπαιδευτική πρακτική; Η συγκέντρωση των δεδομένων βασίστηκε στις ημερολογιακές καταγραφές της ομάδας έρευνας, καθώς και σε ποσοτικά στοιχεία που αντλήθηκαν από το Edmodo και τα οποία υπέστησαν απλή στατιστική επεξεργασία. Η παρούσα είχε διάρκεια από τον Νοέμβριο 2017 έως και τον Δεκέμβριο 2017 και συμμετείχαν σε αυτή 15 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης επιστημονικής ευθύνης της Σχολικής Συμβούλου. Την ομάδα έρευνας αποτέλεσαν η Σχολική Σύμβουλος και ο Διευκολυντής. Όπως διαπιστώθηκε η παρούσα έρευνα δράσης φαίνεται ότι πέτυχε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ανεστραμμένη τάξη και ανέπτυξε την ικανότητά τους να δημιουργούν σχετικά διδακτικά σενάρια.