6977301725
6974479464
6972038117
Εγγραμματισμός των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-18) στα εμβόλια και οι παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις ως προς αυτά
Εγγραμματισμός των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (12-18) στα εμβόλια και οι παράγοντες που σχετίζονται με τις στάσεις ως προς αυτά
Περίληψη:

Ενώ από το τέλος του 1800 μέχρι σήμερα περίπου 1,5 δις ανθρώπων έχουν σωθεί από πολλές νόσους χάρη στους εμβολιασμούς, η διστακτικότητα ή και η μη αποδοχή των εμβολίων εξακολουθούν και υπάρχουν στον σύγχρονο κόσμο, λαμβάνοντας ανησυχητικές διαστάσεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τον επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών στα εμβόλια, μέσα από τον βαθμό αποδοχής, τον βαθμό διστακτικότητας ή και το βαθμό απόρριψής τους από αυτούς. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 517 μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου που συνδυάζει δημογραφικά στοιχεία (φύλο, τάξη, μορφωτικό επίπεδο γονέων, συσκευές με σύνδεση στο διαδίκτυο) και ερωτήσεις που διερευνούν στάσεις και αντιλήψεις σε επιμέρους πτυχές του θέματος των εμβολίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο επιστημονικός εγγραμματισμός των μαθητών στα εμβόλια είναι ελλιπής και όχι ολοκληρωμένος, παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος εμφανίζει αποδοχή στην χρήση και την ασφάλειά τους. Παράλληλα όμως, η καθυστερημένη αποδοχή, η διστακτικότητα, η δυσπιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης ακόμη και η απόρριψη απέναντι στα εμβόλια, συγκεντρώνουν αναπάντεχα ποσοστά που εμπνέουν ανησυχία και προβληματισμό για την υιοθέτηση τους από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα δευτερεύοντα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν στην συσχέτιση παραγόντων όπως το διαδίκτυο, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το σχολικό μαθησιακό περιβάλλον, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις επιμέρους αντιλήψεις των μαθητών με τις στάσεις που εμφανίζουν στο ζήτημα αυτό.