6977301725
6974479464
6972038117
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών
Περίληψη:

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό εκπαιδευτικοί Πληροφορικής σε ομάδα εστίασης απάντησαν σε ερωτήσεις ημιδομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την ανάγκη του συγκεκριμένου σεμιναρίου επισημάινοντας ωστόσο ότι πραγματοποιήθηκε ετεροχρονισμένα. Υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα ήταν καλά οργανωμένο αναγνωρίζοντας την αξία της πρακτικής εφαρμογής με την δημιουργία διδακτικών σεναρίων. Αναγνώρισαν ότι κάποιες μέθοδοι μπορούν να βρουν εφαρμογή και στην καθημερινή τους πρακτική πέρα από τα πλαίσια της τηλεκπαίδευσης. Επεσήμαναν τον σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο τους επιμορφωτή τους σε όλες τις φάσεις του σεμιναρίου και συνολικά αποτίμησαν θετικά την εμπειρία τους στο σεμινάριο. Τέλος, πρότειναν τέτοιου τύπου σεμινάρια να γίνονται αποκλειστικά ασύγχρονα, ενώ συστήνουν να δημιουργηθεί ένα αποθετήριο με διδακτικά σενάρια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου να έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών.