6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ, - , ΤΡΙΠΟΛΗ, GR