6977301725
6974479464
6972038117
Συμπερίληψη και διοίκηση: συμμετοχική ηγεσία της σχολικής μονάδας. Ποιοτική έρευνα σε διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Συμπερίληψη και διοίκηση: συμμετοχική ηγεσία της σχολικής μονάδας. Ποιοτική έρευνα σε διευθυντές/ντριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Περίληψη:

Με την πάροδο του χρόνου η επιστήμη της διοίκησης επηρεάστηκε από το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση τριών βασικών θεωριών: την κλασική προσέγγιση, τη διοίκηση μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύγχρονη διοίκηση. Η κάθε μία από τις τρεις αυτές θεωρίες ρίχνει το βάρος της σε διαφορετικές αρχές, οι οποίες με την κατάλληλη αντιμετώπιση είναι εφικτό να εφαρμοστούν στον κλάδο που είναι γνωστός ως Εκπαιδευτική Διοίκηση. Η κουλτούρα της εκάστοτε σχολικής μονάδας καθορίζεται από τις διάφορες αξίες και συμπεριφορές των μελών της, ενώ αρκετές φορές η αλλαγή κουλτούρας κρίνεται αναγκαία, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο σχολικό κλίμα, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την απόδοση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Η όποια αλλαγή στην κουλτούρα είναι μια δύσκολη και όχι άκοπη διαδικασία, της οποίας η επιτυχής έκβαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρόλο που διαδραματίζει ο εκάστοτε διευθυντής – ηγέτης.