6977301725
6974479464
6972038117
Implementation and evaluation of a distance learning programme on school safety and hygiene
Implementation and evaluation of a distance learning programme on school safety and hygiene
Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα σχολεία έχουν ρόλο αυξημένης ευθύνης στην προαγωγή υγείας και την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών. Ωστόσο συχνά υπολείπονται ως προς τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εξ΄ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος στην σχολική ασφάλεια και υγιεινή, που υλοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle. Μεθοδολογία: Οιονεί πειραματική μελέτη με προ- και μετά- μέτρηση, χωρίς ομάδα ελέγχου και με δείγμα 379 εκπαιδευτικούς το 2018. Η συλλογή δεδομένων έγινε με σταθμισμένο ερωτηματολόγιο και η στατιστική τους ανάλυση με το SPSS 22.0V. Αποτελέσματα: Μετά το πρόγραμμα διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στις μέσες τιμές των συνοπτικών δεικτών γνώσεων (p-value=0,000) και συμπεριφοράς (p-value=0,001) των εκπαιδευτικών στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή και μικρή, μη στατιστικά σημαντική, βελτίωση των στάσεών τους. Επίσης το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά και με μικρό βαθμό δυσκολίας. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν τη θετική έκβαση του προγράμματος επιβεβαιώνοντας την αξία του ως εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.