6977301725
6974479464
6972038117
Η τεχνική της αναπλαισίωσης στη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη
Η τεχνική της αναπλαισίωσης στη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη
Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα διερευνά το βαθμό εφαρμογής της τεχνικής της αναπλαισίωσης ως μέθοδο διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη. Η συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση στην οργάνωση και διαχείριση της σχολικής τάξης. Με εργαλείο το ερωτηματολόγιο διεξήχθη ποσοτική έρευνα με τη συμμετοχή 100 εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση, τον Οκτώβριο του 2020. Η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν την τεχνική της αναπλαισίωσης στη σχολική τάξη σε βαθμό αρκετό ως πάρα πολύ. Μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών και ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι αξιοποιούν συχνά την τεχνικής της θετικής αναπλαισίωσης. Ακόμη, από τη στατιστική επεξεργασία προέκυψε ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ορισμένες πρακτικές της τεχνικής σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες.