6977301725
6974479464
6972038117
ΕΙΡΗΝΗ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ, Υ.ΠΑΙ.Θ - , ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, GR