6977301725
6974479464
6972038117
Η επίδραση της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της διακοπής της εκ του σύνεγγυς εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η επίδραση της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της διακοπής της εκ του σύνεγγυς εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Περίληψη:

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση των αντιλήψεων φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επίδραση της κοινωνικής αποστασιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, σε παραμέτρους της φοιτητικής και κοινωνικής τους ζωής, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην επικοινωνία τους με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές τους, στην αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων και στις διαδικασίες μάθησης, καθώς επίσης και στις απόψεις τους για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 146 φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καταγράφονται οι απόψεις τους κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2020 και πως αυτές διαφοροποιούνται σε σχέση με την ηλικία/έτος φοίτησής τους. Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά του αντίκτυπου που είχε στην ομάδα αυτή η περίοδος εγκλεισμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης που εφαρμόστηκε την άνοιξη του 2020, και μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για περαιτέρω μελέτη