6977301725
6974479464
6972038117
Πεζή Μετακίνηση: Διεθνείς Πρακτικές Εκπαίδευσης Παιδιών Προεφηβικής Ηλικίας
Πεζή Μετακίνηση: Διεθνείς Πρακτικές Εκπαίδευσης Παιδιών Προεφηβικής Ηλικίας
Περίληψη:

Σε πολλές χώρες η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας παιδιών αποτελεί σημαντικό τμήμα της εθνικής τους πολιτικής. Στις περισσότερες από αυτές είναι ενταγμένη στο σχολικό πρόγραμμα είτε με τη μορφή μαθήματος είτε με τη μορφή σχολικού προγράμματος είτε ως σχολική δράση και πρακτική. Επίσης παρατηρείται συχνά ως δραστηριότητα ή πρωτοβουλία ενταγμένη σε ένα πλαίσιο τοπικού επιπέδου με συνεργασία τοπικών φορέων. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής που σχεδιάζουν και εκπονούν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο αφορούν στην ασφαλή πεζή μετακίνηση. Σκοπός της εργασίας είναι να αναζητήσει και να παρουσιάσει διεθνείς πρακτικές εκπαίδευσης παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας στην πεζή μετακίνηση. Καταγράφονται πρακτικές και εφαρμοσμένες δράσεις από ευρωπαϊκές χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από την Αυστραλία, καθώς επίσης από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Γκάνα και η Μαλαισία. Η εργασία τέλος παρουσιάζει τις δράσεις του Εθνικού Δικτύου Κυκλοφοριακής Αγωγής, ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης πεζής μετακίνησης μαθητών στη χώρα μας.