6977301725
6974479464
6972038117
Αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων στη «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»
Αρχική εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων στη «Διαχείριση της Σχολικής Τάξης»
Περίληψη:

Η επιτυχία της μαθησιακής διαδικασίας είναι συνυφασμένη με την ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης. Η αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης (classroom management) είναι απαραίτητη δεξιότητα για τους εκπαιδευτικούς (Freeman, Simonsen, Briere, & MacSuga-Gage, 2013) ειδικά για τους νέους. Στο παρόν άρθρο μελετώνται τα προγράμματα σπουδών των εννέα (9) Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) στην Ελλάδα για την αρχική εκπαίδευση που προσφέρουν στους φοιτητές πάνω στο σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης της σχολικής τάξης. Η έρευνα που διεξήχθη με τη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών των ΠΤΔΕ, δείχνει ότι συγκεκριμένο μάθημα για τη διαχείριση σχολικής τάξης διδάσκεται σε πέντε από τα εννέα ενώ στα υπόλοιπα τα αντίστοιχα θέματα αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν σε γενικές γραμμές με προηγούμενες έρευνες στο εξωτερικό.