6977301725
6974479464
6972038117
Οργανισμός μάθησης και εκπαίδευση: συμφραζόμενα της μεταφοράς και εφαρμογής της έννοιας του οργανισμού μάθησης στο πεδίο της εκπαίδευσης
Οργανισμός μάθησης και εκπαίδευση: συμφραζόμενα της μεταφοράς και εφαρμογής της έννοιας του οργανισμού μάθησης στο πεδίο της εκπαίδευσης
Περίληψη:

Ο οργανισμός μάθησης αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια μια δημοφιλή έννοια τόσο στο μάνατζμεντ (των επιχειρήσεων), όσο και στη δημόσια διοίκηση. Η επιστήμη της εκπαίδευσης έχει εκδηλώσει νωρίς το ενδιαφέρον της για την έννοια αυτή, αλλά δεν έχει γίνει ευρέως αντικείμενο εφαρμογής στην εκπαίδευση. Έχει επισημανθεί ότι η μεταφορά της έννοιας στο εκπαιδευτικό πεδίο έχει συνοδευτεί από αρκετή ασάφεια. Μια όψη αυτού του προβλήματος είναι ότι η έννοια δεν τοποθετείται και δεν κατανοείται επαρκώς μέσα στο εννοιολογικό της πλαίσιο, ώστε να γίνει αντιληπτή και εφαρμοστή μέσα στις ποικίλες συνάφειές της. Σκοπός μας στην εργασία αυτή είναι η εστίαση σε βασικές έννοιες βρισκόμενες στο κάδρο του οργανισμού μάθησης, ώστε να αποσαφηνιστεί η «οικολογία» της έννοιας, ή αλλιώς το κατάλληλο περιβάλλον για την ευδοκίμησή της.