6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR