6977301725
6974479464
6972038117
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΕΛΗ, ΥΠΑΙΘ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΕΡΡΕΣ, GR