6977301725
6974479464
6972038117
Έρευνα σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης μέσα από τον έντυπο Τύπο
Έρευνα σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης μέσα από τον έντυπο Τύπο
Περίληψη:

Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση του έντυπου Τύπου, συγκεκριμένα των εφημερίδων, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της ιστορικής ενσυναίσθησης μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές καλούνται, μέσα από την ανάγνωση εφημερίδων εποχής αναφορικά με την Μικρασιατική καταστροφή, ως άσκηση ενσυναισθητικού περιεχομένου και λογικής κατανόησης, να προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα, χωρίς απαραίτητα να τα αποδεχθούν, και να περιγράψουν τις προοπτικές τους. Επιδιώκεται να διαφανεί αν ο Τύπος ως πηγή μπορεί να συμβάλει σε παραγωγική σκέψη μέσω διανοητικής αναβίωσης των γεγονότων που περιγράφει. Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών επικεντρώνεται σε πτυχές της ιστορικής ενσυναίσθησης: ιστορική διαμόρφωση, λογική κατανόηση, συναισθηματικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα ήταν ότι όλοι οι μαθητές βίωσαν νοερά συγκεκριμένες ιστορικές λεπτομέρειες του παρελθόντος αλλά κυρίως ανέπτυξαν συναισθήματα, ενώ στις πράξεις των δρώντων προσώπων αναγνώρισαν υπονοούμενους σκοπούς θέτοντας τους εαυτούς τους σε παρόμοιο ιστορικό γίγνεσθαι.