6977301725
6974479464
6972038117
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΤΔΕ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, GR