6977301725
6974479464
6972038117
Ακαδημαϊκές εμπειρίες και συναισθήματα ατόμων με δυσλεξία
Ακαδημαϊκές εμπειρίες και συναισθήματα ατόμων με δυσλεξία
Περίληψη:

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία του γραπτού και του προφορικού λόγου, η οποία επηρεάζει σημαντικό αριθμό μαθητών και έχει εκπαιδευτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές συνέπειες. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με δυσλεξία έχουν σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα ωστόσο απουσιάζουν επαρκή ερευνητικά δεεδομένα τα οποία θα παρείχαν πληροφόρηση σχετικά με τις απόψεις και τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Για το λόγο αυτό, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των ακαδημαϊκών συναισθημάτων των μαθητών με δυσλεξία και η εμπειρία τους από τη φοίτησή τους στο σχολείο. Σχεδιάστηκε δειγματοληπτική έρευνα, συμμετείχαν εβδομήντα τέσσερα άτομα με διάγνωση δυσλεξίας από επίσημο κρατικό φορέα και τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου και συνέντευξης. Η ανάλυση των δεδομένων υποδεικνύει ότι η δυσλεξία αφήνει σημαντικά το στίγμα της στη ζωή των δυσλεκτικών ατόμων και επηρεάζει τον κοινωνικο-συναισθηματικό παράγοντα. Η συμπεριφορά των δασκάλων φαίνεται να επηρεάζει τα συναισθήματά τους, οι συνεχείς αποτυχίες και οι απογοητεύσεις επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή τους.