6977301725
6974479464
6972038117
Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου: μια πρόκληση για την κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών γαλλικής στην Ελλάδα
Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου: μια πρόκληση για την κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών γαλλικής στην Ελλάδα
Περίληψη:

Το άρθρο πραγματεύεται το θέμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων στον γραπτό λόγο πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Από την ποιοτική ανάλυση δεδομένων γραπτών δοκιμασιών, καταλήγουμε σε μια σειρά από συμπεράσματα και προτάσεις.