6977301725
6974479464
6972038117
ΝΑΤΑΛΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ, - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR